KÜNYE

Künyemiz

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hülya Kapucu hulya@pharmaworlddergi.com   Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Emre Eymür emre@pharmaworlddergi.com   Editör Sibel Oktay sibel@pharmaworlddergi.com   Görsel Yönetmen Burak Ravanoğlu   Fotoğraflar Ayhan Yıldız Alper Şaşmaz Kenan Kazanak   Yayının Adı: PHARMAWORLD Yayının Türü: Yerel sureli (3 ayda bir) Yönetim Yeri: Çakmak Mah. Tavukçu Yolu Cad. …

Daha fazla