Departmanımız, Şirketimizin Sürdürülebilir Başarı Elde Etmesinde Kilit Rol Üstleniyor

Merck Türkiye Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Kıdemli Departman Müdürü Betül Balta ile pazar erişim departmanının şirket nezdindeki önemi, hastaların yeni tedavilere erişimindeki kilit rolü ve bu alanda çalışmanın dinamiklerini konuştuk.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Bilgi Üniversitesi’nde finansal ekonomi üzerine yüksek lisans yaptım. Profesyonel iş hayatıma 2010 yılında Accenture firmasında iş analisti olarak başladım. Ardından IMS Danışmanlık Grubu’nda 2014 yılına kadar sırasıyla iş analisti, yardımcı danışman ve danışman olarak kariyerime devam ettim.

2014 yılında kariyerimde değişikliğe giderek ilaç sektörüne geçiş yaptım. Bu sektörde ilk olarak Amgen’da iş planlama ve analiz müdürü olarak göreve başladım ve 2015’te sorumluluk alanlarıma Orta Doğu ve Afrika (TMEA) bölgeleri de eklendi. 2017 yılında sağlık politikaları ve geri ödeme kıdemli müdürü olarak atandıktan sonra, 2019 yılında Bristol Myers Squibb firmasına, pazar erişim ve kurumsal ilişkiler kıdemli müdürü olarak geçiş yaptım. 2023 Ekim ayından beri Merck’te pazar erişim ve fiyatlandırma kıdemli departman müdürü olarak görev yapıyorum.

Pazar erişim bölümleri ilaç sektöründe hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı ve nasıl gelişti?

Pazar erişim bölümleri, ilaç sektöründe sadece bir destek birimi değil, aynı zamanda stratejik bir oyuncu olarak doğmuş ve zaman içinde stratejik bir rol üstlenerek git gide gelişmiştir. Pazar erişim, yeni bir tedavinin tüm uygun hastalara doğru fiyatla ulaşmasını ve bu erişimin sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir. Tüm dünyada değişen demografik yapı, yükselen sağlık harcamaları ve yeni tedavilerin sayısının çoğalması, ödeyici kurumların sağlık ekosistemindeki etkisinin artmasına neden oldu. Ödeyici kurumların, artan harcamaları kontrol altında tutarken, bütçeleri en doğru şekilde kullanma çabaları, yeni tedavilerin piyasaya girişinde daha kompleks karar verme süreçlerini de beraberinde getirdi. Pazar erişim departmanları da işte tüm bu gelişmeler karşında ortaya çıktı. Rekabetin arttığı, regülasyonların karmaşıklaştığı ve hastaların beklentilerinin değiştiği bir ortamda bu bölümler, şirketlerin sürdürülebilir başarı elde etmelerine yardımcı olacak kritik bir rol oynamaktadır. Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu sonrasında pazar erişim departmanlarının önemi giderek daha da artmıştır.

Departmanınızın şirket içindeki yeri ve önemi nedir?

Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Departmanı, Merck gibi köklü bir ilaç şirketinin küresel rekabetçilikteki konumunu güçlendirmek ve ilaçlarını etkili bir şekilde pazarlamak için önemli bir yere sahiptir. Merck  İlaç Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Departmanı olarak hâlihazırda hastalara erişimi bulunan ürünlerimiz için fiyatlandırma ve geri ödeme süreçlerini takip ediyoruz. Türkiye’de henüz hastalara erişimi bulunmayan ürünlerimizin ise en hızlı şekilde uygun hastalara ulaşabilmesi için ülkemize özgü model ve stratejileri oluşturup, ilgili süreçleri yönetiyoruz. Tüm bu süreçlerde SGK, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve diğer kamu kurumları ile ilişkilerin yönetilmesinden sorumlu Kurumsal İlişkiler Departmanı ile çok yakın çalışıyoruz. ‘Hastalar için Hep Birlikte’ mottomuzun amacı çerçevesinde, diğer tüm departmanlarla iş birliği içerisinde ülkemizde yenilikçi tedavilere erişimi en hızlı, kolay ve kesintisiz olarak sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede departmanımız, şirketimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunuyor ve ilaçların hastalara güvenli ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlamak adına kilit bir rol üstleniyor.

İlaçların ülkemizdeki pazar erişim süreçlerini kısaca anlatarak dünyadaki durum ile kıyaslar mısınız? 

Ülkemizde nüfusun neredeyse tamamını kapsayan genel sağlık sigortasının varlığı sağlık sistemimizin en güçlü yanlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda yetkin bir sağlık sistemine sahip olabilmemiz için ilaçlar olmazsa olmaz ürünlerdir. Bu kapsamda ülkemizde birçok tedaviye erişim bulunsa da yeni tedavilere erişimi kolaylaştıracak adımların atılmasına duyulan ihtiyaç devam ediyor. Avrupa İlaç Üreticileri ve Birlikleri Federasyonu EFPIA’nın yayımladığı ‘Hastaların Yenilikçi Tedavilere Erişimi Bekleme Raporu’ da bu ihtiyacı ortaya koyuyor. Kısa zaman önce yayınlanan 12. Kalkınma Planı’nda da yer aldığı üzere ilaç ve sağlık hizmetlerinde daha etkin ve sürdürülebilir fiyatlandırma sistemleri, değer bazlı ödeme modellerin geliştirilmesi, bu süreçlerde iyileşmeye katkı sağlayacaktır. Ayrıca günümüz dünyasında diğer tüm alanlarda olduğu gibi geri ödeme süreçlerinde de verinin ve veri analitiğinin önemi artmaktadır. Geri ödeme süreçlerine iç görü sağlayacak veri sistemlerinin ve yetkinliklerin geliştirilmesi de önümüzdeki dönemde gündemimizde olmaya devam edecek.

Merck İlaç olarak ülkemizde hastaların ihtiyaçları olan tedavilere en kolay ve hızlı şekilde erişmelerini sağlayacak proje ve modelleri hayata geçirmeye çok önem veriyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz sağlık ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için tüm paydaşlarla iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz.

Bu alanda çalışmak için gerekli yetkinlikler nelerdir? Bu birimde çalışmak isteyen gençlere neler önerirsiniz?

Hızlı bir şekilde değişen dış dünya, pazar erişim başlığı altında geri ödeme, sağlık ekonomisi ve stratejik fiyatlandırma gibi çeşitli alanların varlığı pazar erişim alanında çalışmak isteyenler için analitik düşünme, esneklik, değişime uyum sağlama, kişisel dayanıklılık yetkinliklerini olmazsa hale getiriyor. Ayrıca hem dış paydaşlarla hem iç paydaşlarla sürekli ilişki içerisinde olmamız nedeniyle güçlü iletişim ve paydaş yönetimi becerileri de kritik önem sahip.

Merck olarak şirketimizin 350 yıldır karakteri haline gelmiş bilimsel merak ve sorumluluk duygusu pazar erişim alanında çalışan bizlerin de işlerimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayan özellikler arasında yer alıyor.

Pazar erişim bölümü, hastaların ihtiyaç duydukları tedaviye erişimde kritik bir role ve şirketler için de gittikçe artan bir öneme sahip. Bu sebeple hem yaptığı işte güçlü bir anlam arayan hem de kariyer fırsatlarına sahip olmak isteyen gençler için bu bölümün uygun bir alan olduğuna inanıyorum. Bu alanda çalışmak isteyen gençlere meraklarını hep canlı tutmalarını, ülkemizde ve dünyada pazar erişim alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelerini, yaratıcı çözümler geliştirmeye ve farklı fikirlere açık olmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca bu alanda çalışmak isteyen tüm gençlere, insan hayatı ve sağlıklı bir yaşam için yarattıkları katma değere odaklanarak çalışmanın motive edici ve çok kıymetli olduğunu hatırlatmak isterim.

İlginizi çekebilir

Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü Okan Güner: “Nadir Hastalıklara Sahip Bireylere ‘Yalnız Değilsiniz’ Diyoruz”

Bugün ve nesiller boyunca insanların ve hayvanların sağlığını, yaşamlarını iyileştirecek, dönüştürecek çığır açıcı tedaviler geliştirme …