Cumartesi , Aralık 2 2023

BMS Hematoloji İş Birimi, Daha Fazla Sayıda Hastanın Yaşamına Dokunmak için Tüm Gücüyle Çalışıyor

İmmüno-onkoloji alanında sunduğu yenilikçi tedavilerle Türkiye’de kansere karşı mücadelede önemli bir rol üstlenen BMS, dünyanın lider biyofarma şirketlerinden biri olma yolunda önemli adım bir atarak 2019 yılında hematoloji ve immünoloji alanlarında faaliyet gösteren Celgene’yi bünyesine katmasının ardından hematoloji alanına da iddialı bir giriş yaptı. BMS’in hematoloji alanındaki çalışmalarını BMS Türkiye Hematoloji İş Birimi Direktörü Emel Erkan ile konuştuk.

Sizi ve iş biriminizi biraz tanıyabilir miyiz?

Lisans eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimimi de Koç Üniversitesi’nde işletme alanında tamamladım. Daha sonra ilaç sektörüne adım atarak global firmaların ağırlıklı olarak onkoloji ve hematoloji birimlerinde; satış temsilcisi, kıdemli ürün müdürü, bölge satış müdürü, kıdemli pazarlama müdürü, kıdemli iş geliştirme müdürü ve iş geliştirme direktörü pozisyonlarında görev aldım. Eylül ayı itibarıyla da BMS Türkiye’ye hematoloji iş birimi direktörü olarak katıldım. Aynı zamanda yönetim ekibinde de yer alıyorum. Hematoloji iş birimi olarak 22 kişilik ekibimizle yeni uygulama şekilleri, teknolojiler, yöntemler ve hedeflerle hematoloji tedavisini her yönüyle ele alıyor, daha sağlıklı bir toplum amacıyla daha iyi bir gelecek inşa etmek için adımlar atıyoruz.

BMS’in hematoloji alanındaki vizyonundan ve hangi hastalıklar alanında tedavi seçenekleri sunduğundan bahseder misiniz?

BMS Türkiye olarak, bugüne kadar immüno-onkoloji alanında sunduğumuz yenilikçi tedavilerle Türkiye’de kansere karşı mücadelede önemli bir rol üstlendik. Dünyanın lider biyofarma şirketlerinden biri olma yolunda önemli adım bir atarak 2019 yılında hematoloji ve immünoloji alanlarında faaliyet gösteren Celgene’yi bünyemize kattık. BMS olarak 16 yıldır hematoloji alanında sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizi, bu birleşmeyle birlikte birçok farklı hematolojik hastalıkta, yenilikçi yaklaşımlar ışığında yaşamları dönüştüren tedaviler geliştirerek hastalarımıza sunmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ülkemizde onkolojide olduğu gibi hematolojide de öne çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için Türkiye operasyonu olarak geçtiğimiz sene itibarıyla hematoloji ekibimizi deneyimli isimlerle güçlendirerek genişleyen faaliyet alanımızı destekledik. BMS olarak inovasyon her daim odağımızda yer alıyor. Biz de her gün zorlu hematolojik hastalıklarla mücadele eden, genellikle nüks riski yaşayan ve yeni tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyan yüz binlerce hasta olduğunun bilinciyle inovasyonlarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle, daha fazla sayıda hastanın yaşamlarına dokunabilmeye odaklanan, daha etkili tedavi seçenekleri geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Globalde akut miyeloid lösemi, multipl miyelom, miyelofibroz hastalıklarının yanı sıra beta talasemi, miyelodisplastik sendrom, kronik lenfositik lösemi, lenfoma hastalıklarında çalışmalarımızı sürdürürken, ülkemizde de başta multipl miyelom tanıtım iş birliğimiz olmak üzere kronik miyeloid lösemi ve klasik Hodgkin lenfoma hastalıklarının tedavisi için çalışmaya devam ediyoruz. Bu alanlardaki yenilikçi tedavilerimizi dünya ile eş zamanlı olarak en kısa sürede ülkemizdeki hastalara ulaştırmanın en önemli önceliklerimiz arasında yer aldığını da belirtmem gerekiyor.

Hematologlara ve hastalara yönelik şimdiye kadar hayata geçirdiğiniz veya planladığınız projeleriniz var mı? Hasta ve uzmanlık dernekleri ile iş birliklerine imza atıyor musunuz, varsa örnekler verir misiniz?

Hematolojideki odağımız paralelinde, önemli kronik hastalıklarda kan yönetimi üzerine, BMS’in birçok ülkede yürüttüğü çok paydaşlı bir platformu bu yıl ülkemizde de hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bu proje kapsamında ülkemizde düzenli kan nakline ihtiyaç duyan binlerce hastanın yaşamlarına değer katmak ve ulusal kan yönetimi sistemini güçlendirmek adına başta hekimlerimiz olmak üzere tüm ilgilileri bir araya getiren kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. Proje kapsamında oluşturacağımız raporda Türkiye’de kan yönetim sisteminin geliştirilmesi ve daha da güçlendirilmesi için atılması gereken adımları tartışacağız.

BMS Türkiye olarak farkındalık çalışmalarına büyük önem veriyor, hekim ve hasta derneklerinin iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz farkındalık projeleriyle insanların hayatına değer katmayı hedefliyoruz. Toplumda bilinenin aksine, kan aslında ülkemizdeki binlerce kronik kan hastalığına sahip birey için yalnızca acil değil, düzenli bir ihtiyaç. Ülkemizde bugüne kadar yürütülen kan bağışı ile ilgili projeler acil kan ihtiyacına odaklansa da talasemi ve hematolojik kanserler gibi kronik hastalıklarda da kan ihtiyacı büyük önem taşıyor. Türkiye’de ilk kez Kanser Savaşçıları Derneği bu ihtiyaca dikkat çekerek, BMS Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle toplumu bilinçlendirmek ve kan bağışı toplamak için Türk Kızılayı ile birlikte “Damardan Kahramanım Olur Musun?” isimli bir proje başlattı. Eylül ayından bu yana proje kapsamında 600’e yakın kan bağışı toplandı.

BMS’in hematoloji alanında hastaların karşılanmamış ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ar-Ge çalışmaları yapıyor mu? Bu alanda Ar-Ge’ye yılda ne kadar yatırım yapıyor? Hematoloji alanında globalde devam eden klinik çalışmalardan ve elde edilen sonuçlardan kısaca bahseder misiniz? Türkiye bu çalışmalara ne ölçüde katkı veriyor?

Ar-Ge departmanımız; bilime tutkuyla bağlı, keşfetmeye meraklı ve dünyadaki gelişmeleri hastalar için fark yaratan ilaçlara dönüştürmeye odaklı sektör lideri araştırmacılar ve ilaç geliştiricilerden oluşuyor. BMS olarak kendimizi hem globalde hem de ülkemizde hastalar için anlamlı bir fark yaratma fırsatına sahip olduğumuza inandığımız; onkoloji, hematoloji, immünoloji ve kardiyoloji alanlarında dönüşüm yaratan ilaçları keşfetmeye, geliştirmeye ve sunmaya adıyoruz. Türkiye’de 24’i hematoloji, 18’i onkoloji, 5’i de diğer alanlarda olmak üzere devam eden toplam 47 klinik çalışmamız bulunuyor. Ülkemizdeki hastaların tüm dünya ile eşzamanlı olarak doğru tedaviye ulaşması için Ar-Ge faaliyetlerimizin ve klinik araştırmalarımızın her geçen yıl sayılarını arttırarak sürdürüyoruz.

2023 yılı boyunca odaklanacağınız öncelikli gündem maddeleriniz neler olacak? Önümüzdeki 5 yıl içinde hematoloji pazarındaki hedefiniz nedir?

2023 senesi, geçtiğimiz sene yoğunlaşmaya başladığımız hematoloji alanında çalışmalarımızı hızlandıracağımız bir sene olacak. Daha önce de bahsettiğim gibi kronik hastalıklardaki kan yönetimi konusunda globalin yürüttüğü çok paydaşlı projeyi gelecek yıl ülkemizde hayata geçirmek için hız kesmeden çalışıyoruz. Bu şu zamana kadar hayata geçirmekten en gurur duyduğumuz işlerimizden biri olacak. Bunun dışında şu ana dek olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hekimlerle süregelen bilimsel iş birliğimizi devam ettirmeye ve onların tedavi deneyimlerini iyileştirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca çeşitli projeler ve etkinlikler organize ederek kanser farkındalığını daha da artırmayı hedefliyoruz.

İlginizi çekebilir

Diyabet, Yüksek Oranda Görme Kaybına Neden Olabilir

Görülme oranı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış gösteren diyabet hastalığında erken teşhis hayati önem …