Tek Bir Hastanın Bile Tedavisinden Geri Kalmaması En Büyük Sorumluluklarımızdan Biri

Çeyrek asra yakın zamandır Türkiye’de faaliyet gösteren ve onkoloji & hematoloji alanlarında etki odaklı çalışmalar gerçekleştiren Janssen Türkiye’nin Onkoloji & Hematoloji ve Pulmoner Hipertansiyon (PAH) İş Birimi Direktörü Berkin Gökbudak ile hastalık farkındalığından tedaviye erişimin önemine ve Janssen’in yenilikçi vizyonuna kadar bu alandaki çalışmalarını ve hedeflerini konuştuk.

Bize biraz kendinizden, ekibinizden ve Janssen’deki sorumluluk alanınızdan bahseder misiniz?

Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği mezunuyum. Ardından Galatasaray Üniversitesi’nde pazarlama iletişimi yönetimi yüksek lisans programını tamamladım. 2021 yılı eylül ayında onkoloji & hematoloji iş birimi lideri olarak Janssen Türkiye’ye katıldım. Janssen öncesinde 12 yıllık bir endüstri deneyimim bulunuyor. Türkiye’de ve yurt dışında farklı terapötik alanlarda, satış, pazarlama, iş analitiği, satış etkinliği gibi çeşitli rollerde görev aldım. Janssen Türkiye Onkoloji & Hematoloji ve Pulmoner Hipertansiyon (PAH) tedavi alanında görev yapan son derece tecrübeli ve hasta odaklı bir ekiple birlikte kanserin önlenebilir ve iyileştirilebilir olduğu bir dünya hedefiyle çalışıyorum.

Janssen’in onkoloji/hematoloji vizyonundan bahseder misiniz? Janssen onkoloji/hematoloji alanında hangi hastalıklara tedavi seçenekleri sunuyor?

136 yıllık köklü geçmişi, 150’den fazla ülkedeki 142 bin çalışanı ve 25 Ar-Ge merkeziyle dünyanın en büyük sağlık hizmetleri üreticilerinden biri olan Johnson & Johnson’ın ilaç şirketiyiz. Hasta odaklı bir şirket olarak her bireyin, sevdikleriyle geçireceği her günün ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz ve yaptığımız her işi bu sorumlulukla yapıyoruz. Bilimi hastaların yararına kullanarak insanların yaşamlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Dünya çapında ilaca erişimi genişletme çabalarımızın yansıması olarak, Johnson & Johnson’ın, 2022 İlaca Erişim Endeksi’nde 2. sırada yer alıyoruz.

Otuz yılı aşkın süredir, hasta sonuçlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere, onkoloji alanında aktif olarak yer alıyoruz. Geçtiğimiz sekiz yılda tıbbın hizmetine beş yeni onkoloji tedavisi sunduk ve bunların dördü kendi sınıflarında ilk moleküller olma özelliğini taşıyor. Geliştirme sürecinin son evresinde olan dört yeni onkoloji ürünümüzün yanı sıra, geliştirme sürecinin evrelerinde olan 15’ten fazla da immünoonkoloji molekülümüz bulunuyor.

Çeyrek asra yakın süredir ise Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz ve onkoloji & hematoloji tedavi alanlarında hastaların tedaviye erişimlerini sağlamak, yaşam kalitelerini artırmak için hematoloji tedavi alanında kronik lenfositer lösemi, mantle hücreli lenfoma, multipl miyelom ve miyelodisplastik sendrom hastalıklarının; onkoloji tedavi alanında ise prostat kanseri, mesane kanseri, yumurtalık kanseri ve yumuşak doku sarkomlarının tedavilerine yönelik çalışıyor ve her sene daha da fazla hastanın yaşamına dokunmayı hedefliyoruz.

Janssen’in onkoloji alanında yakın zamanda kullanıma girecek olan yeni bir ürünü var mı?

2021 yılı son çeyreği itibarıyla yüksek metastatik hastalık riski taşıyan non-metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserli hastaların tedavisindeki ürünümüzü tıbbın hizmetine sunduk. Önümüzdeki yıllarda ise mesane ve akciğer kanserlerinde geliştirmekte olduğumuz ürünlerimizi Türk tıbbının hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

Hematoloji alanında ise hedefe yönelik yeni moleküllerimiz ile global ile paralel olarak Türkiye’deki multipl miyelom hastalarının bu moleküllerle yürütülecek klinik araştırmalar ile alternatif tedavilere erişebilmeleri için çalışıyoruz. Çabalarımız, yeni tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyan hastalar olduğu sürece devam edecektir.  

Janssen’in onkoloji/hematoloji pazarında bulunduğu konumu değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz?

Janssen olarak yenilikçi ürünlerimizi hastalara ulaştırırken, kanser teşhisinin ne anlama geldiğine dair beklentileri değiştirmek için çalışıyoruz. Böylece hastalar için “kanser oldunuz” cümlesini duymanın daha az korkutucu ve doktorlar için söylenmesi daha az üzücü olmasını hedefliyoruz.

Kanser hastalığını yönetilebilir, hatta tedavi edilebilir bir durum haline getirmeyi amaçlıyoruz. Kendimizi, yaşamları iyileştiren ve kanserden etkilenenlerin yaşamlarını daha anlamlı kılacak dönüşümsel tedavi çözümleri geliştirmeye adadık. Hem tedavi alanında hem de hastaların kanser algısını dönüştürmekte paydaşlarımızla iş birliği içinde önemli adımlar attık. Bu nedenle Janssen’i kanser tedavisi alanındaki en iyi ilaç şirketi partnerlerinden ve hastaların, hasta yakınlarının, sağlık profesyonellerinin en önemli destekçilerinden biri olarak konumlandırıyoruz.

Janssen toplumda kanser farkındalığını artırmak, hasta ve hasta yakınlarına destek olmak üzere nasıl bir rol üstleniyor? Hasta ve uzmanlık dernekleri ile iş birliklerine imza atıyor musunuz?

Bilimden ve Ar-Ge çalışmalarımızdan güç alan sağlık çözümlerimizin yanı sıra, toplumdaki sağlık bilincini geliştirmeye ve hastalık farkındalığı yaratmaya yönelik pek çok projeyi hayata geçiriyor, paydaşlarımızla güçlerimizi birleştiriyoruz. Hastaların tanıyı aldığı ilk andan itibaren yolculuklarında yanlarında oluyoruz. Bu hedefle, hastaların yenilikçi ürünlerimize en kısa sürede erişimlerini sağlamanın yanında, ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek için bütünsel bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Hasta ve hekim dernekleriyle birlikte farkındalık aktiviteleri yürüterek hastalıkların erken teşhisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Kan kanserlerine yönelik ‘Kaldır Ellerini’ ve multipl miyeloma yönelik ‘AklıMMda’ gibi dijital ve sosyal kampanyalar ile hastalıkların erken tanısı, tedavisi ve yönetimi konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Kan Kanserini Görünür Kılalım projesi, üzerinde çok çalışılmayan veya yanlış anlaşılan nadir kan kanseri türlerine yakalanan hastalara ve ailelerine destek vermek için başlattığımız bir kampanya.

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği’nin (HAYAD) YouTube’da hayata geçirdiği farkındalık projesi ‘Pandemide Kronik Hastalıklarla Yaşamak’ bu projelerden biri. Kanser hastalarının tedavisinin kesintiye uğramaması amacıyla Kanser Savaşçıları Derneği’nin OnkoVan projesine koşulsuz destek verdik. Bu anlamlı projeyle, onkoloji hastalarının sterilize araçlarla hastaneye güvenli bir şekilde transferleri sağlandı.

Önümüzdeki dönemde de son dönemde yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle tedavisi aksayan kanser hastalarının yanında olmaya devam edeceğiz.

Janssen’in onkoloji-hematoloji alanında Ar-Ge çalışmalarını biraz anlatır mısınız? Onkoloji alanında globalde devam eden klinik çalışmalardan ve elde edilen sonuçlardan kısaca bahseder misiniz? Türkiye bu çalışmalara ne ölçüde katkı veriyor?

Janssen olarak hastalıkların geçmişte kaldığı bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz. Her yıl global gelirimizin yaklaşık yüzde 20’sini Ar-Ge çalışmalarına aktarıyoruz. Bugüne dek ülkemizde toplam 40 molekülü tıbbın hizmetine sunduk ve Türkiye’de de inovasyona verdiğimiz önemin somut bir göstergesi olarak son 10 yılda klinik çalışmalara 50 milyon dolar yatırım yaptık. Planlanan çalışmalar da dahil olmak üzere, yürüttüğümüz 47 klinik çalışmayla ülkemizde en çok klinik çalışma yürüten ilk üç ilaç firması arasındayız. Tüm tedavi alanlarımızda 200’den fazla araştırma merkezinin katıldığı klinik çalışma portföyüne sahibiz. Hastaların sağlıklı yaşam hayallerini gerçekleştirmek için yürüttüğümüz klinik çalışmaları, bilim insanlarıyla, sağlık profesyonelleriyle köklü iş birlikleri kurarak, bütünsel bir bakış yaklaşımıyla sürdürüyoruz.

Önemli noktalardan bir diğeri ise hastaların yenilikçi tedavilere erişiminin artırılması. Bugün ilaç Ar-Ge’si onkolojiye yoğun şekilde odaklanıyor; her üç ilaçtan biri onkoloji için geliştiriliyor. Biz bitmeyen bir enerjiyle, akıllı ilaçlar ve immünoterapilerle kanseri durdurmaya ve tedavi etmeye yönelik çalışıyoruz.

2023 yılı boyunca odaklanacağınız öncelikli gündem maddeleriniz neler olacak? Uzun vadeli hedeflerinizi de paylaşır mısınız?

Janssen Türkiye Onkoloji & Hematoloji Ekibi olarak, işimizi her zamanki gibi bilimden ilham alarak ve tutkuyla yapıyoruz. 2023 senesinde de artan bir motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilikçi ürünlerimizi Türkiye’de yaşayan hastalarla buluşturmak için her zamanki paydaşlarımızla, sağlık profesyonelleriyle, derneklerle ve elbette hastayı merkeze alarak çalışacağız.

7 https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2019/cancer-facts-and-figures-2019.pdf

İlginizi çekebilir

Bayer, Türkiye’de 70. Yılını Kutluyor

Dünyada 160, Türkiye’de ise 70 yıldır faaliyet gösteren Bayer, hem tarım hem de sağlık alanında önemli bir konumda yer alıyor. Kadın sağlığı, kardiyoloji, nefroloji, oftalmoloji ve onkoloji alanlarında insanların yaşamlarında fark yaratan, yenilikçi ilaçlar ve yeni terapötik yaklaşımlar araştırıp geliştiren Bayer İlaç’ın Türkiye ve İran Ülke Grubu Başkanı Colin Tyrer ile şirketin Türkiye’deki faaliyetleri, Ar-Ge ve klinik araştırmalara yaptığı yatırımları, sosyal sorumluluğa ve sürdürülebilirliğe bakış açısı ve projeleri ile Türkiye’deki yerelleşme adımlarına ilişkin konuştuk.